Descripción: Descripción: Descripción: logo UdG

Descripción: Descripción: Descripción: Logo Dept. IMA

 

Descripción: Descripción: Descripción: L:\disseny\www\invisible.gif

 

pep2012_5

Josep Soler Masó
Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
 
 

 

Escola Politècnica Superior. Edifici P4
Campus de Montilivi. Universitat de Girona
17071 Girona 
Catalunya 

 

Tel. int. 9460   ext.+34 618 495 712 

 

Fax +34 972 41 87 92

 

josep.soler@udg.edu

 

Publications 2020

 

Drag-and-Drop E-learning solutions for training business administration to  engineers M.A.Rafart,, A. Bikfalvi, J. Poch, J. Soler

Proceedings  Edulearn 2020. Pp. 8258-8266, 10.21125/edulearn.2020.2044

 

A Serious Game on the First-Aid Procedure in Choking Scenarios: Design and Evaluation Study

I.Boada, A. Rodriguez, S.THió, J.Soler

JMIR Serious Games. Vol 8. Num 3, doi:10.2196/16655 2020

 

Publications 2019

 

Impact of using automatic e-learning correctors on teaching business subjects to engineers

M. A. Rafart, A. Bikfalvi, J. Soler, J. Poch

International Journal of Engineering Education (IJEE). Vol 35 (6A) pp 1630–1641 (2019)

 

Publications 2018

 

A generic tool for automatically generating and assessing problems using spreadsheets

M. A. Rafart, A. Bikfalvi, J. Soler, J. Poch

International Journal of Emerging Technologies in Learning

 

Teaching Business Subjects to Engineers: assessing with automatic e-learning correctors

M. A. Rafart, A. Bikfalvi, J. Soler, J. Poch

XXII Congreso de Ingeniería de Organización. Girona. Juliol 2018

 

Pràctiques en empresa en els estudis tècnics. Un cas d’estudi: les estades en entorn laboral de l’EPS de la Udg.

J. Soler, J. Puig, I. Boada, J. Poch

Congrès Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI. Girona. Juliol 2018

 

Anàlisi del comportament dels estudiants al realizar una activitat de e-learning.

J. Poch, M. A. Rafart, A. Bikfalvi, J. Soler, F. Prados

Congrès Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI. Girona. Juliol 2018

 

How the gender of a victim character in a virtual scenario created to learn CPR protocol affects student nurses’ performance.

I. Boada, A. Rodriguez-Benitez, S. Thió-Henestrosa, J. Olivet, J. Soler

Computer Methods and Programs in Biomedicine. Vol 162, Pages 233-241

 

Publications 2017

 

E-assessment: nuevos enfoques hacia la automatización de la evaluación a partir de respuestas abiertas.

J. Soler, J. Poch, I. Boada, F. Prados

Editorial Académica Española 2017. ISBN: 978-620-2-23364-4

 

Improving the learning experience of business subjects in engineering studies using automatic spreadsheet correctors

M.A.Rafart, A.Bikfalvi, J.Soler, F.Prados, J.Poch

Journal of Technology and Science Education. Vol. 7(2), 203-220 (2017)

 

Un nuevo enfoque para la puntuación automática de problemas cuya resolución se basa en diagramas.

J. Soler, I. Boada, F. Prados, J. Poch

Formación Universitaria. Vol. 10(1), 47-60 (2017)

 

Publications 2016

 

Utilització d'una eina d'e-learning en assignatures d'empresa per estudis d'enginyeria.

M. A. Rafart, A. Bikfalvi, J. Soler, F. Prados, J. Poch

Congrès Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Barcelona. Juliol 2016

 

Automatic Creation and Correction of Mathematical Problems

J.Poch, I.Boada, J.Soler, F.Prados
International Journal of Engineering Education (IJEE). Vol 32 (1) pp 150–162 (2016)

 

Publications 2013

 

Students’perception on a web-based e-learning tool: an empirical study
A. Bikfalvi, A. Rafart, J.Poch, J.Soler, F.Prados
Edulearn 2013. Barcelona. Juliol 2013

 

Entorns per treballar en equip dins de l’ACME.

J.Poch, F.Prados, A.Rafart, J.Soler, I.Villaescusa.

Univest 2013. Girona. Juliol 2013

 

Correción automática de hojas de càlculo

J.Poch, F.Prados, J.Soler, I.Boada

Congreso Interamericano de Computación Aplicada a la Industria de Procesos, CAIP 2013, Lima (Perú). Octubre 2013

      

Publications 2012

 

ACME: Plataformas de e-learning con funcionalidades deseables en el Ámbito de la Ingenieria
J. Soler, F. Prados, J. Poch, I. Boada
Formación Universitaria. Vol 5 (3) pp 3-16. 2012 

 

Publications 2011

An automatic correction tool that can learn
F. Prados, J. Soler, I. Boada J. Poch
IEEE Frontiers in Education 2011. Rapid City (USA), octubre 2011 

 

Corrección automática de ejercicios de estructuras de datos a través de una plataforma de e-learning

J. Surrell, I. Boada, J. Soler, F. Prados, J. Poch
XVII Jornadas de la Enseñanza Universitaria de la Informática JENUI 2011. Sevilla, juliol 2011

 

E-learning aplicado a la enseñanza de bases de datos. Automatización del aprendizaje y de la evaluación

J. Soler, I. Boada

Editorial Académica Española. ISBN-978-3-8443-3538-5. 2011

 

Funcionalidades deseables de las plataformas de e-learning en el ámbito de la Ingeniería
J. Soler, F. Prados, J. Poch, I. Boada
Congreso Interamericano de Computación Aplicada a la Industria de Procesos, CAIP 2011, Girona, maig 2011

 

A web-based e-learning tool for database design courses
J. Soler, I. Boada, F. Prados, J. Poch, R.Fabregat
Special Issue: Methods and Cases in Computing Education. International Journal of Engineering Education. Vol 27 (1) pp 61-69. 2011

 

Publications 2010

 


Tesis Doctoral " Entorno virtual para la docencia y la evaluación automática en Bases de datos"
J. Soler.
Direcció R.Fabregat

An automatic correction tool for inorganic chemical formulas
 F. Prados, J. Poch, I.Villaescusa, I. Boada, J. Soler,
IEEE Frontiers in Education 2010. Washington, octubre 2010 

A formative assessment tool for conceptual database design using UML class diagram
J. Soler, I. Boada. F. Prados, J. Poch, R.Fabregat
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET).
Vol 5 (3) pp 27-33. 2010

Utilización de software de corrección automática en el campo de las Ciencias de la Salud
F. Prados, G. Mateu, C. Echazarreta, J. Poch, J. Soler, I. Boada
Revista TESI - Juliol 2010 Vol. 11 Nº2

A web-based e-learning tool for UML class diagrams
J. Soler, I. Boada, F. Prados, J. Poch, R.Fabregat
IEEE Engineering Education Conference EDUCON 2010.
Madrid, abril 2010

 

Publications 2009

 
Experiencia docente en diseño de bases de datos con la ayuda de herramientas de e-learning
J. Soler, I. Boada, F. Prados, J. Poch, R.Fabregat
XV Jornadas de la Enseñanza Universitaria de la Informática JENUI 2009. Barcelona, juliol 2009

La competencia "El trabajo colaborativo": una oportunidad para incorporar las TIC en la didáctica universitaria. Descripción de la experiencia con la plataforma ACME.
C. Echazarreta, F. Prados, J. Poch, J. Soler
UOC papers núm 8, abril 2009

Database design using a web-based e-learning tool.
J. Soler, I. Boada, F. Prados, J. Poch, R.Fabregat
2nd Workshop on Methods and Cases in Computing Education. MCCE 2009. Barcelona,. abril 2009

Mixing individual and group activities in the same web-based platform
F. Prados, J. Poch, C. Echazarreta, I. Boada, J. Soler
V International Conference on Multimedia and ICT in Education. m-ICTE 2009. Lisboa, abril 09

A web-based e-learning tool for theoretical computer science
E. del Acebo, I. Boada, J. Poch, F. Prados,J. Soler
International Technology, Education, and Development Conference , INTED 09 Valencia, març 2009

Publications 2008

 
L'ACME, el dossier d'activitats de l'alumne

F. Prados, J. Poch, J. Soler, I. Boada
Congrés de Docència Universitària i Innovació (CIDUI 2008), Lleida 2, 3 i 4 de Juliol 2008

Experiències amb glossaris, wikis i portafolis amb el suport de la plataforma ACME
F. Prados, J. Poch, C. Echazarreta, I. Boada, J. Soler
Congrés de Docència Universitària i Innovació (CIDUI 2008), Lleida 2, 3 i 4 de Juliol 2008

Pràctiques en empreses en els estudis d'informàtica: dels convenis de cooperació educativa a les estades en entorns laborals
J.Soler, R.García, J.L.Marzo, J.Suy, S.Thió
Congrés Internacional, L'estudiant eix del canvi a la Universitat, UNIVEST 2008, Girona, 2 i 3 Juny de 2008

L'ACME una eina per a la planificació, seguiment i avaluació dels aprenentatges
J. Poch, F. Prados, I. Boada, J. Soler
Congrés Internacional, L'estudiant eix del canvi a la Universitat, UNIVEST 2008, Girona, 2 i 3 Juny de 2008

Hàbits de treball dels usuaris d'ACME

F. Prados, J. Poch, J. Soler, I. Boada, C. Echazarreta
Congrés Internacional, L'estudiant eix del canvi a la Universitat, UNIVEST 2008, Girona, 2 i 3 Juny de 2008

Publications 2007

   
An automatic correction tool for relational algebra queries.
J.Soler, I Boada, F.Prados, J.Poch, R.Fabregat.
LNCS 4706, pp 861-872. International Conference on Computational Science and its Applications ICCSA 2007. Kualu  Lumpur, Agost 2007

Generación y Corrección Automática de Problemas Vía Internet. La Plataforma ACME
J. Poch; I. Villaescusa; F. Prados; J. Soler
Congreso Interamericano de Computación Aplicada a la Industria de Procesos, CAIP 2007, Asunción (Paraguay), Juliol 2007

Experiencias en un plan piloto de adaptación al EEES: Hoja de ruta para coordinadores.
J.Freixenet, J.L. Marzo, J.Soler
XIII Jornadas de la Enseñanza Universitaria de la Informàtica JENUI 2007. Teruel, Juliol 2007

Publications 2006

A web-based problem solving environment for database normalization.
J.Soler, I.Boada, F.Prados, J.Poch
8o Simposio Internacional de Informática Educativa. SIIE'06. León .Octubre 2006

Activitats formatives virtuals com a complement a les activitats presencials. Experiència de la seva utilització en un pla pilot d'adaptació al EEES.
J.Soler, I.Boada, F.Prados, J.Poch
Jornades en xarxa sobe l'Espai Europeu d'Educació Superior. UOC. Octubre 2006

Enquestes de valoració de la plataforma ACME.
J.Poch, F.Prados, I. Boada, J.Soler
4art Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación CIDUI 2006. Barcelona , Juliol 2006

Utilización de una plataforma de e-learning en un plan piloto de adaptación al EEES.
J.Soler, F.Prados, I. Boada, J.Poch
4art Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación CIDUI 2006. Barcelona , Juliol 2006

Utilización de una plataforma de e-learning en la docencia de bases de datos.
J.Soler, F.Prados, I. Boada, J.Poch
XII Jornadas de la Enseñanza Universitaria de la Informàtica JENUI 2006.
Bilbao, Juliol 2006

A web-based tool for teaching and learning Structured Query Language
.
J.Soler, F.Prados, I. Boada, J.Poch
IEEE Proceedings 7th International Confernce on Information Technology based Higher Education and Training ITHET 2006. Melbourne, Juliol 2006

A web-based tool for Entity-Relationship modeling.
F.Prados, I. Boada, J.Soler, J.Poch.
LNCS 3980, pp 364-372 . International Conference on Computational Science and its Applications ICCSA 2006. Glasgow, Maig 2006.

Publications 2005

    
Automatic Generation and Correction of Technical Exercises
.
F.Prados, I. Boada, J.Soler, J.Poch.
ICECE International Confernce on Engineering and Computer Education. Madrid,  Novembre 2005

An Automatic Correction Tool for Relational Database Schemas.

F.Prados, I. Boada, J.Soler, J.Poch.
IEEE Proceedings  6th International Confernce on Information Technology based Higher Education and Training ITHET 2005. Santo Domingo (Dominican Republic), Juliol 2005
   

Publications 2004

Entorno Virtual de Ayuda a la Docencia de un Curso de Programación bàsica.
I.Boada,. J.Soler, F.Prados, J.Poch
3er Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación CIDUI 2004. Girona, Juliol 2004

Valoración del paso por la universidad de los ingenieros informàticos.

J.Soler, I. Boada.
3er Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación CIDUI 2004. Girona, Juliol 2004

E-Learning como complemento a las clases presenciales. Un caso práctico: el proyecto ACME.

F.Prados, I.Boada, J. Poch, Josep Soler, Jaume Soler.
Virtual Educa 2004, V Conferencia Internacional sobre Educación, Capacitación profesional y Tecnologias de la Infromación.
Barcelona, Juny 2004

A teaching/learning support tool for introductory programming courses.
I. Boada, J.Soler, F.Prados, J.Poch.
IEEE Proceedings 5th International Conference on Information Technology based Higher Education and Training ITHET 2004. Istanbul (Turkey), Juny 2004.

Last modification: gener 2011