Presentació

Benvinguts a les pàgines del Grup de Recerca d'Estadística i Anàlisi de Dades Composicionals del Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística de la Universitat de Girona.
 
Membres composicionals 2011 Vera Marc Martin Marina Pepus Glòria Juanjo Santi Carles
(Passeu el punter sobre les cares dels membres del grup)

La temàtica central que dóna cohesió al grup de recerca és l'anàlisi estadística de les dades composicionals. En els àmbits de Geologia, Petrologia, Química, Economia, Arqueometria, etc. és habitual treballar amb vectors de dades les components dels quals representen la contribució relativa de diferents parts en relació a un total, donant lloc a mostres composicionals.  L'objectiu genèric del grup és avançar en l'anàlisi estadística de les dades composicionals i la seva fonamentació matemàtica. El ventall d'aplicació de les tècniques desenvolupades és molt ampli.

Partint del treball del professor J. Aitchison en aquest camp, des d'un àmbit estrictament estadístic, s'ha vist que la fonamentació matemàtica i rigorosa d'aquestes anàlisis estadístiques es basa en la definició d'una geometria específica sobre el símplex (espai suport de les dades composicionals) a partir de la qual es poden anar desenvolupant amb rigor totes les anàlisis habituals (anàlisi cluster, anàlisi discriminant, anàlisi factorial, models de regressió, etc). Tot això fa que la temàtica del grup de recerca no es limiti només al desenvolupament de les tècniques pròpies de l'anàlisi estadística clàssica de dades composicionals, sinó que abordi també els aspectes estrictament matemàtics que fonamenten aquestes tècniques i que pertanyen als àmbits de la geometria, de la teoria de la mesura i del càlcul diferencial i integral sobre el símplex. Així mateix, ha iniciat l'extensió d'aquesta metodologia a altres suports que també es poden expressar com a espais euclidians, com per exemple R+,R2+, (0,1) i d'altres.

La manca d'un software específic i amigable per al tractament de les dades de tipus composicional, ha comportat que el grup de recerca treballi des de l'any 2001 en l'elaboració d'aquest software (CoDaPack)  i en la posterior incorporació dels nous desenvolupaments matemàtics de la teoria.
 
Podeu veure en el següent vídeo una notícia apareguda a TV3 sobre el grup de recerca (minut 2:08): Dades composicionals del sòl de Mercuri

Wordle: CoDA