Universitat de Girona
Grup de Recerca en
Estadística i Anàlisi de Dades Composicionals
Català
Español
English
CoDaCourse Online
CoDaCourse'19
Compositional Data Web
Compositional Data Package