Pàgina de docència de:

Yago Diez

logo IMADocència:

Fonaments d'informàtica:

EI:


ETIM (curs 06-07, primer quatrimestre):
EITIEI( curs 05-06 ):

Algorísmica 1:


Algorísmica 2 (curs 06-07, primer quatrimestre):


Àrees d'Interès

- GEOMETRIA COMPUTACIONAL


Publicacions

- "Aproximate disk matching under rigid motion", Yago Diez, J. Antoni Sellarès, XI Encuentros Geometria Computacional (279-286). Santander 2005

- Y. Diez, J.A. Sellarès, Noisy disk set matching under rigid motion, 22nd European                     
  Workshop on Computational Geometry, (2006).

- Y. Diez, J.A. Sellarès, Colored Point Set Matching Under Noise in 3D . XII Encuentros                  
  de Geometria Computacional 2007: pp: 67-74.

- Y.Diez, J.A. Sellarès. Efficient Colored Point Set Matching Under Noise. ICCSA 2007,      
  Lecture Notes on Computational Science 4705, 26-40, Springer-Verlag, 2007.  (Pre-print version)

- Y. Diez, J.A. Sellarès, Noisy Bottleneck Colored Point Set Matching in 3D, 24th European
Workshop on Computational Geometry, pp 237-240, 2008. (Pre-print version)

- Y. Diez, M. A. Lòpez, J.A. Sellarès, Noisy Road Network Matching, ACM Giscience 08. (Pre-print version)

- Y. Diez, 2D and 3D Noisy Matching under the Bottleneck Distance (PhD Thesis, Thesis Advisor: J.A. Sellarès) (Pre-print version).


Dades Curriculars

Llicenciat en Matemàtiques per la UPC


Participació en Projectes i Convenis


Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
E-17003 Girona
Tel: 34-972-418840
Fax: 34-972-418792
email: ydiez@ima.udg.es

Darrera Modificació: 20 de Setembre de 2005

Mantingut per: ydiez@ima.udg.es