Models i Estructures Geomètriques

Corbes i Superficies

Curs 2010-2011

Diari de l'assignatura
 
Data
 Què hem fet ?
         Material
13/10/2010
Corbes. Intoducció. Corbes d'Hermite.
Corbes (pdf).
20/10/2010 Corbes de Bezier. LLista de Execicis
27/10/2010 Corbes B-Spline.
03/11/2010 Superfícies
Superfícies (pdf).
22/11/2010 Classe Pràctica (resolució dubtes exercicis).
Aula de 3er cicle d'IMA. Edifici P4.
   Horaris i tutories
Professor
 Despatx
 Classes
Tutories
Toni Sellarès (mail, web)
P-IV: D-228 Teoria: dimecres de 12 a 2
Pràctiques: dilluns de 3 a 5
Dimarts de 5 a 7

Responsable: Toni Sellarès