Enginyeria del Software: Especificació

Curs 2008-2009


URGENT: Programació de l'assignatura

Pràctiques


Diari de l'assignatura

 
Data
 Què hem fet/farem ?
         Material     
09/02/2009
Presentació de l'assignatura. Tema 1: Introducció a l'Enginyeria del Software. 
Treball alumne per  al 16 de Febrer: Llegir apunts del Tema 1.
Introducció a l'ES
16/02/2009 Tema 2.  Començament Casos d'Ús (fins a fitxes de casos d'ús, excloses).
Exemples Casos d'Ús de Biblioteca i Gabinet Mèdic.
Treball alumne per  al 23 de Febrer: 1) Llegir enunciat detallat Biblioteca;  2) Repassar/Entendre
Diagrama de Context de Casos d'ús de l'exercici del Gabinet Mèdic.
 Intr. UML Part 1
 Guió Exercici Gabinet Mèdic
23/02/2009 Tema 2. Acabats Diagrames de cas d´'us. Fitxes de cas d'ús. Diagrames d'activitats.
Treball alumne per al 2 de Març: Diagrama d'activitats del cas d'ús FER RESERVA
HORA VISITA   (versió requeriments) de l'exercici del Gabinet Mèdic.
Model de Fitxa de Cas d'Ús

Solució parcial
Gabinet Mèdic
02/03/2009 Tema 2. Diagrames de classes:  associació, multiplicitats associació, generalització, agregació,
composició. Dependència entre classes. Paquets.
Transformació diagrames de classes a codi Java.
Diagrama de classes de l'exercici del Gabinet Mèdic.
Treball alumne per al 9 de Març: Entendre diagrama de classes de l'exercici del Gabinet Mèdic.

Intr. UML Part 2


09/03/2009
Excepcionalment la Classe serà de 3h a 5h.
Diagrama d'activitats del cas d'ús Fer Reserva Hora de Visita  (versió requeriments).
Revisar diagrama de classes de l'exercici del Gabinet Mèdic (modelat accés base de dades).
Fitxa de Cas d'ús de Crear Mútua,  Crear Pacient, Llistar Visites d'un Pacient (v. anàlisis).
Diagrama i Fitxa de Cas d'Ús de Crear Reserva Hora de Visita (v. anàlisis).
Fitxa de Cas d'ús i Diagrama d'activitats de Crear Dia i  Llistar Hores reservades d’un Dia (v. anàlisis).
Fitxa de Cas d'ús de Llistar factures d'un Pacient i de LListar Visites facturades de Pacient (v. anàlisis).

16/03/2009 Classe Associació, Associacions Qualificades, Restriccions, Interfícies, Estereotips.
Diagrames d'objectes.
Finalització: Transformació diagrames de classes a codi Java.
Exercicis sobre l'exemple de la Biblioteca: Fitxa de Cas d'ús versió anàlisis de Crear LLibre, Crear Reserva.
Treball alumne per al 23 de Març: Fitxa de Cas d'ús versió anàlisis de LListar Reserves d'un LLibre entre dues dates, Crear Exemplar d'un LLibre, Crear Prèstec d'un Exemplar d'un LLibre, LListar Prèstecs d'un Exemplar d'un LLibre.
 
23/03/2009
 Acabats exercicis exemple Biblioteca.
Gabinet Mèdic
30/03/2009
 Prova d'Avaluació. De 5h a 7h aula I.01.
Solució
Notes
20/04/2009
Diagrames d'interacció. Sintaxi i Semàntica dels Diagrames de Seqüència i Comunicació.
Col·leccions: Crear, Afegir, Buscar.
Treball alumne per al 27 d'Abril: Diagrames de Sequència i Comunicació de Crear Mútua, Crear Dia, Crear Pacient i LListar Hores Reservades d'un Dia
.
Intr. UML Part 3
27/04/2009 Col·leccions: Seleccionar.
Execicis fets: Diagrames de Sequència de Crear Mútua, Crear Dia, Crear Pacient (per a acabar).
Diagrama de Comunicació de Crear Mútua.
Treball alumne per al 4 de Maig: Diagrames de Sequència i Comunicació de Crear Pacient i LListar Hores Reservades d'un Dia.
Models Exàmens


Solució parcial
Gabinet Mèdic
04/05/2009 Diagrames d'estat, de components i de desplegament.
Exemple de Diagrama de Sequència de: 1) obtenir un atribut A d'un objecte x:X conegut per una classe de control; 2) actualitzar a un valor b un atribut B d'un objecte x:X conegut per una classe de control.
Diagrames de Sequència de Crear Pacient i  LListar Hores Reservades d'un Dia.
Treball alumne per al 11 de Maig:  Llegir Introducció a: Requeriments, Anàlisi   i Disseny.
Diagrames de Sequència de Crear Hora,.
Intr. UML Part 4
11/05/2009 Requeriments, Anàlisi i Disseny Orientat a Objectes.
Exercicis fets: Diagrama d'estats d'un objecte Visita. Diagrama de Sequència de LListar Hores Reservades d'un Dia. Diagrama de Sequència de Crear Hora.
Treball alumne per al 18 de Maig:  Diagrama d'estats d'un objecte Factura. Diagrames de Comunicació de  LListar Hores Reservades d'un Dia y Crear Hora, Diagrama de Sequència de LLlistar Visites de Pacient Facturades.
Intr.Requeriments, 
 Anàlisi   i Disseny
18/05/2009 Resolució de dubtes.
Exercicis fets:  Diagrama d'estats d'un objecte Factura. Diagrames de Comunicació de  LListar Hores Reservades d'un Dia y Crear Hora, Diagrama de Sequència de LLlistar Visites de Pacient Facturades.
 Solució Final
Gabinet Mèdic

Exemples Projectes 
Eng. Soft AcadèmicsHoraris i tutories

          Professor Despatx Docència Tutories
Toni Sellarès  P-IV: D-228   Teoria: dll 5-7
 dll  3-5       
Carles Bosch
 P-IV: D-
 Pràctiques: dv 5-7
 III-03
Marc Massot
 P-IV: D-  Pràctiques: dv  7-9   I-01

Exàmens Anar a: UdG   IMA  EPS

Responsable: Toni Sellarès (mail , web)