Menu:

Contact:
jripoll.at.imae.udg.edu

 

 
Activitats docents i didàctiques


Assignatures:

Assignatures impartides aquest curs:
Matemàtiques (teoria i problemes) 1r curs Facultat de Ciències: Biologia, Química, Ciències Ambientals i Biotecnologia. L'assignatura és un curs de càlcul en una i diverses variables amb equacions diferencials ordinàries, i àlgebra lineal amb aplicacions.

Fonaments de Matemàtiques II (teoria, problemes i pràctiques) 1r curs Escola Politècnica Superior: enginyers electrònics, químics, elèctrics i mecànics. L'assignatura és un curs d'àlgebra lineal i geometria analítica.

Docència departament IMA.

Horari de tutories:    Despatx 218 (primer pis) Edifici PIV.                
Campus Montilivi.

Primer Quadrimestre:
Prof. Jordi Ripoll:      . Per hores convingudes podeu enviar-me un e-mail.
Segon Quadrimestre:
Prof. Jordi Ripoll:      . Per hores convingudes podeu enviar-me un e-mail.

Projectes d'innovació docent:

Sóc membre del projecte ACME (Avaluació Continuada i Millora de l'Ensenyament) on, entre d'altres coses, es desenvolupa un entorn de resolució de problemes personalitzats de diferents assignatures,  basat en pàgines web (formació virtual complementària a les activitats presencials).

Material docent:

Numerical Methods: Elliptic Equations in a rectangular domain subject to Dirichlet boundary conditions. Finite difference approximation. Gauss-Seidel iterative method for the solution of the linear system of equations.

Matlab code:
EllipticEqDirichletCond.m
EllipticEqDirichletCondOptimum.m

Algebra and Geometry: transformacions geomètriques al pla resum. Són els Moviments (mantenen les distàncies), les semblances (multipliquen les distàncies per un factor), o en general les afinitats (mantenen la proporcionalitat entre vectors).Un Link interessant per buscar informació: Wikipedia.