David Fíguls's Homepage

David Fíguls Massotfiguls@ima.udg.es
Universitat de Girona, Politècnica PIV, D.233
Dept. IMA
Av. Lluis Santaló, s/n
E-17071 Girona
Catalunya
Phone: 34-972- 41 87 61, Fax: 34-972- 41 83 99

Docència

Tutories

Research Interests


You can drop me a note (figuls@ima.udg.es)