Miquel Feixas Feixas
cateng
L'estany de Banyoles
"Tota l'excel.lència ve de la llum."

Antoni Gaudí

 Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada (IMA)
 Laboratori de Gràfics i Imatge (GIlab) de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions (IIiA)
 Universitat de Girona (UdG)

Adreça: Edifici P4, Campus Montilivi

Universitat de Girona

17071 Girona 
Telèfon: +34-972418947
Fax: +34-972418792
e-mail: feixas[at]ima.udg.edu


El meu treball

Imparteixo la meva docència, com a membre del Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada, en l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.
Realitzo la meva recerca en el Laboratori de Grŕfics i Imatge de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions (Universitat de Girona).


Docència

Actualment estic fent la docència de les assignatures de Metodologia i Tecnologia de la Programació (Enginyeria Tčcnica en Informŕtica) i Visualització Científica (Mŕster en Computació).


Recerca

La meva recerca està dirigida a l'aplicació de la Teoria de la Informació a la Informàtica Gràfica i al tractament d'Imatges Mèdiques (Laboratori de Grŕfics i Imatge).

Tesis Dirigides


Publicacions

Tesi

Articles

Reports de Recerca


Adreces interessants