Publications   ( All reports are in catalan!)

SIPI (Síntesi d'Imatges de Peces amb Imperfeccions)  download the report
Carles Bosch
Technical Report IIiA 00-02-RT, University of Girona, March 2000

SIPI: Sistema d'Edició de Peces Defectuoses  download the report
Carles Bosch and Xavier Pueyo
Technical Report IIiA 01-01-RT, University of Girona, March 2001

SIPI: Sistema de Simulació d'Il·luminació  download the report
Carles Bosch and Xavier Pueyo
Technical Report IIiA 01-02-RT, University of Girona, March 2001

SIPI: Sistema d'Edició d'Entorns i Interfície d'Usuari  download the report
Carles Bosch and Xavier Pueyo
Technical Report IIiA 01-03-RT, University of Girona, March 2001

Millores en la simulació d'imperfeccions. Resultats significatius  download the report
Carles Bosch and Xavier Pueyo

Research Report, University of Girona, March 2002

Prototipus SIPI. Documentació Tècnica  download the report
Albert Mas, Carles Bosch and Xavier Pueyo
Technical Report, University of Girona, March 2002