Carles Barceló i Vidal

Universitat de Girona
Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadistica
Campus Montilivi, 17071 GIRONA 
Catalunya - Europa 
Tel. (+34) 972 41 84 21 - Fax. (+34) 972 41 87 92 
E-mail: carles.barcelo@udg.edu

Edifici Politècnica IV, despatx núm. 227


Índex

Dades Curriculars

Docència i Gestió

Recerca i Publicacions

 Webs d'Interès


Dades Curriculars (Professional background)


Curs 3E (Eines per a l’Ensenyament de l’Estadística a Secundària)

 


Recerca i Publicacions (Research and Publications)

 • Àmbit de la recerca (Scope of research)

 

Les anomenades dades composicionals son vectors de dades, les components dels quals es caracteritzen per tenir suma constant donat que recullen la participació relativa que cada component té dins el total. Aquesta restricció de la suma constant que lliga les components de les dades composicionals fa que la hipòtesi d'independència de les components -molt habitual en estadística- s'incompleixi d'entrada. Aquest fet impossibilita, des d'un punt de vista teòric, la aplicació dels procediments estadístics estàndard per analitzar aquest tipus de dades. Malgrat això, la comunitat científica que utilitza aquest tipus de dades, no és conscient d'aquest error conceptual de base i aplica habitualment aquests procediments estadístics estàndard la qual cosa provoca que les interpretacions que se'n deriven siguin normalment errònies o no del tot correctes.

És per això que la línia de recerca actual està centrada en profunditzar en el tractament matemàtic correcte de les dades composicionals i, en especial, en el seu tractament estadístic, seguint d'aquesta manera la línia de recerca que l'any 1982 va iniciar el professor John Aitchison (veure Statistical Analisys of Compositional Data, Chapman and Hall, 1986, 416 p.).

La difusió d'aquestes tècniques específiques per a l'anàlisi de les dades composicionals es realitza especialment en l'àmbit de la Geologia i de l'Arqueometria.

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: up


 • Articles i llibres (Journals and books)

 

 

2018

o    

Jan Graffelman, Ivan Galvan Femenia, Rafael de Cid, Carles Barcelo-i-Vidal (2018), Multidimensional Scaling and Relatedness Research (submitted), DOI: https://www.biorxiv.org/content/early/2018/04/09/297879

o   Enric Sabrià Bach, Paloma Lequerica-Fernández, Paula Lafuente-Ganuza, Edwin Eguia Ángeles, Ana I. Escudero, Eduardo Martínez-Morillo, Carles Barceló Vidal, Francisco V. Alvárez (2018) Addition of NT-proBNP to sFlt-1/PlGF ratio improves prediction of pre-eclampsia requiring delivery within 1 week, when sFlt-1/PlGF ratio is above 38: results of longitudinal cohort study. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.19040/abstract

 

2017

o   Pierotti, M.E., Martín-Fernández, J.A. and Barceló-Vidal, C. (2017) The peril of proportions: robust niche indices for categorical data. Methods in Ecology and Evolution, vol. 8(2), p. 223-231. DOI: 10.1111/2041-210X.12656

o   Galván-Fémina, I., Graffelman, J. and Barceló-Vidal, C. Graphics for relatedness research. Methods in Ecology and Evolution. DOI:10.1111/1755-0998.12674

 

 

2016

o   Barceló-Vidal, C. and Martín-Fernández, J.A. (2016) The Mathematics of Compositional Analysis. Austrian Journal of Statistics, 45(4), p. 57-71. DOI: http://dx.doi.org/10.17713/ajs.v45i4.142.

 

 

2015

o   Boix, R., Barceló, C., Comet, J. and Vilanova, J.C.  (2015) Selección de pacientes candidatos a biòpsia prostàtica mediante técnicas de ressonància magnètica funcional en el seguimiento por elevación del PSAArchivos Españoles de Urologia,  68, p. 334-348.

 

2013

o   Barceló-Vidal, C., Bonany, J., Martín-Fernández, J.A. and Carbó, J. (2013) Modelling of weather parameters to predict russet on ‘Golden Delicious’ apple. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, vol. 88(5), p. 624-630.

o   Sabrià, J., Comas, C., Barceló-Vidal, C., Illa, M., Echevarria, M., Gómez-Roig, M.D. and Borrell, A. (2013) Cumulative sum (CUSUM) plots and retrospective parameters in first trimester ductus venosus quality control short title: ductus venosus quality review. Prenatal Diagnosis, vol. 33, p. 384-390.

 

2012

o   Comet-Batlle, J., Barceló-Vidal, C., Vilanova-Busquets, J.C., Boix-Orri, R.,  Maroto-Genover, A., Areal-Calama, J., Osorio-Fernández, M., Pérez-Bueno, F. and Fuertes-Izquierdo, N.  (2012). Endorectal Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy Are Useful for Selecting Candidates for Biopsy among Patients with Persistently Elevated Prostate Specific Antigen. Open Journal of Urology, 2(3A), p. 198-205, DOI: 10.4236/oju.2012.223035.

o   Reventós, A., Malet, A., García Doncel, M. and Teixidor, M. (2012). Santaló, Sunyer, Dou i Teixidor: quatre destacats matemàtics gironins de la dècada 1911-1920. Barceló-Vidal, C. (Ed). Diversitas, vol. 74, 87 p., ISBN: 978-84-8458-381-3.

o   Sabrià, J., Comas, C., Barceló-Vidal, C., Garcia-Posada, R., Echevarria, M., Gómez-Roig, M.D. and Borrell, A. (2012). Updated reference ranges for the ductus venous pulsatility index at 11-13 weeks. Fetal Diagnosis and Therapy, 32(4), p. 271-76.DOI: 10.1159/000339413.

 

2011

o   Sabrià, J., Barceló-Vidal, C., Arigita, M., Jiménez, J.M., Puerto, B., and Borrell, A. (2011). The CUSUM test applied in prospective nuchal translucency quality review. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 37, p. 582-7.

o   Vilanova, J.C., Barceló-Vidal, C., Comet, J., Boada, M., Barceló, J., Ferrer, J., and Albanell, J. (2011). Usefulness of prebiopsy multi-functional and morphologic MRI combined with the free-to-total PSA ratio in the detection of prostate cancer. American Journal of Roentgenology, 196(6), p. 715-22.

o   Barceló-Vidal, C., Aguilar, L. & Martín-Fernández, J.A. (2011). Compositional VARIMA time series. In Pawlowsky-Glahn, V. & Buccianti, A. (Ed). Compositional Data Analysis. Theory and Applications. Wiley, London, UK, p. 87-103.

o   Barceló-Vidal, C., Martín-Fernández, J.A. & Mateu-Figueras, G. (2011). Compositional differential calculus on the simplex. In Pawlowsky-Glahn, V. & Buccianti, A. (Ed). Compositional Data Analysis. Theory and Applications. Wiley, London, UK,  p. 176-90.

o   Egozcue, J.J., Barceló-Vidal, C,  Martín-Fernández, J.A., Mateu-Figueras, G., Diaz-Barrero, J.L. & Jarauta-Bragulat, E. (2011) Elements of simplicial algebra and geometry. In Pawlowsky-Glahn, V. & Buccianti, A. (Ed). Compositional Data Analysis. Theory and Applications. Wiley, London, UK, p. 139-57.

o   Barceló-Vidal, C. (2011). De les dades composicionals a una geometria euclidiana sobre el símplex. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, vol. 26, núm. 1, p. 5-28. DOI: 10.2436/20.2002.01.32 Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf

o   Martín-Fernández, J.A., Paralea-Albadalejo, J. & Barceló-Vidal, C. (2011). Técnicas composicionales para concentraciones geoquímicas por debajo del límite de detección. Boletín Geológico y Minero, 122 (4), p. 459-468.


 

2010

o   Balliu, E., Boada, M., Peláez, I., Vilanova, J.C., Barceló-Vidal, C., Rubio, A., Galofré, P., Castro, A., and Pedraza, S. (2010). Comparative study of whole-body MRI and bone scintigraphy for the detection of bone metastases. Clinical Radiology, 65(12), p. 989-96.


 

2009

o   Vilanova, J.C., Comet, J., Barceló-Vidal, C., Barceló, J. López-Bonet, E.,  Maroto, A., Arzoz, M., Moreno, A., and Areal, J. (2009). Peripheral Zone Prostate Cancer in Patients with Elevated PSA Levels and Low Free-to-Total PSA Ratio: Detection with MR Imaging and MR Spectroscopy. Radiology, 253(1), p. 135-143.

o   Balliu, E., Vilanova, J.C., Peláez, I., Puig, J., Remollo, S., Barceló, C., Barceló, J. and Pedraza, S. (2009). Diagnostic value of apparent diffusion coefficients to differentiate benign from malignant vertebral bone marrow lesions. European Journal of Radiology, 69(3), p. 560-6.


 

2006

  • Daunis-i-Estadella, J. and Barceló-Vidal, C. and Buccianti, A. (2006). Exploratory Compositional Data Analysis. In: Buccianti, A., Mateu-Figueras, G., and Pawlowsky-Glahn, V. (eds.), Compositional Data Analysis: from Theory to Practice, The Geological Society, London, UK, ISBN-10: 1-86239-205-6 2006, p. 161-174.
  • Kovács, L. Ó., Kovács, G.P., Martín-Fernández, J.A., and Barceló-Vidal, C. (2006) Major-oxide compositional discrimination in Cenozoic volcanites of Hungary. In: Buccianti, A., Mateu-Figueras, G., and Pawlowsky-Glahn, V. (eds.), Compositional Data Analysis: from Theory to Practice, The Geological Society, London, UK, ISBN-10: 1-86239-205-6 2006, p. 11-24.

 

2005

  • Martín-Fernández, J. A., Barceló-Vidal, C., Pawlowsky-Glahn, V., Ó.Kovács, L., and Kovács, G. P. (2005). Subcompositional patterns in Cenozoic volcanic rocks of Hungary. Mathematical Geology, ISSN 0882-8121 2005 , vol. 37(7), págs: 729-752.
  • Mateu-Figueras, G., Barceló-Vidal, C., Pawlowsky-Glahn, V. (2005). Additive logistic normal distribution on the simplexStochastic Environmental Research and Risk Assessment (SERRA) 2005,  vol. 19(3), págs: 205-214.
  • Comet Batlle, J.; Vilanova Busquets, J.C.; Maroto Genover, A.; Areal Calama, J.; Osorio Fernández, M.; López Bonet, E.; Torrent Quer, N.; Ordis Dalmau, M.; Saladié Roig, J.M.; Barceló Vidal, C. (2005). Localización del cancer de próstata en la glándula central mediante espectroscopia de resonancia magnética endorectal. Archivos Españoles de Urología, ISSN 0004-0614, vol. 58, núm. 2., p. 151-159. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf


2003

 

  • Barceló-Vidal, C. (2003). Tres retazos de la obra divulgativa de Luís Santaló. Boletin del Instituto de Matemática "Beppo Levi"- Mathematicae Notae, ISSN 0025-553X, Año XLII, vol II, p. 55-76.
  • Martín-Fernández, J.A., Barceló-Vidal, C., and Pawlowsky-Glahn V. (2003). Dealing with zeros and missing values in compositional data sets. Mathematical Geology, ISSN 0882-8121, vol.  35(3), p. 253-278
  • von Eynatten, H., Barceló-Vidal, C. and Pawlowsky-Glahn, V. (2003). Modelling Compositional Change: the Example of Chemical Weathering of Granitoid Rocks. Mathematical Geology, ISSN 0882-8121, vol. 35(3) , p. 231- 251.
  • Egozcue, J.J., Pawlowsky-Glahn, V., Mateu-Figueras, G., Barceló-Vidal, C. (2003). Isometric logratio transformations for compositional data analysis. Mathematical Geology, ISSN 0882-8121, vol.  35(3) , p. 279-300.
  • von Eynatten, H., Barceló-Vidal, C. and Pawlowsky-Glahn, V. (2003). Composition and discrimination of sandstones: a statistical evaluation of different analytical methods. Journal of Sedimentary Research, vol. 73(1), p. 47-57.
  • Comet-Batlle, J.,  Vilanova-Busquets, J. C., Saladie-Roig, J. M., Gelabert-Mas, A, and Barcelo-Vidal, C. (2003). The value of endorectal MRI in the early diagnosis of prostate cancer. European Urology, vol. 44 (2) , p. 201-207.

2002

 

  • Barceló-Vidal, C.  and  Martín-Fernández, J. A. (2002). Differential calculus on the simplex. Terra Nostra, Schriften der Alfred-Wegener-Stiftung, ISSN 0946-8978, vol. 03, p. 393-398.
  • Thió-Henestrosa, S., Barceló-Vidal, C., Martín-Fernández, J.A. and Pawlowsky-Glahn, V. (2002). CoDaPack. A userfrienly freeware. Terra Nostra, Schriften der Alfred-Wegener-Stiftung, ISSN 0946-8978, vol. 03, p. 429-434.
  • Barceló Vidal, C. (2002). Homenatge al professor Lluís Santaló i Sors. Diversitas, ISBN: 84-8458-176-4, vol. 34, 226 p.
  • Aitchison, J., Barceló-Vidal, C. and V. Pawlowsky-Glahn (2002). Some comments on compositional data analysis in archaeometry, in particular the fallacies in Tangri and Wright's dismissal of logratio analysis. Archaeometry, vol. 44 (29), p. 295-304. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf

2001

 

  • Aitchison, J., Barceló-Vidal, C. , Martín-Fernández, J.A. & Pawlowsky-Glahn, V.(2001). Reply to Letter to the Editor by S. Rehder and U. Zier on 'Logratio analysis and compositional distance'  by J. Aitchison, C. Barceló-Vidal, J. A. Martín-Fernández and V. Pawlowsky-Glahn. Mathematical Geology, ISSN 0882-8121, vol. 33(7), pp. 849-860.  Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf
  • Vilanova, J.C., Comet, J., Capdevila, A., Barceló, J., Dolz, J. L., Huguet, M., Barceló, C., Aldomà, J., & Delgado, E. (2001). The value of endorectal MR imaging to predict positive biopsies in clinically intermediate-risk prostate cancer patients. European Radiology, vol. 11, pp. 229-235.

 


2000

 

  • Aitchison, J., Barceló-Vidal, C., Martín-Fernández, J.A., and Pawlowsky-Glahn, V. (2000). Logratio analysis and compositional distance. Mathematical Geology, ISSN 0882-8121, vol. 32(3), pp. 271-275.

 


< 2000

 

  • Pawlowsky-Glahn, V., and Barceló-Vidal, C. (1999). Confidence regions in ternary diagrams (theoretical foundations and practical applications). Terra Nostra,  vol. 99(1), pp. 37-48. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf
  • Barceló-Vidal, C., J.A. Martín-Fernández, and V. Pawlowsky-Glahn, (1999). Comment on 'Singularity and Nonnormality in the Classification of Compositional Data' by G.C. Bohiling et al. Mathematical Geology,  ISSN 0882-8121, vol. 31(5), pp. 581-586.
  • Barceló, C., V. Pawlowsky, & G. Bohling, (1999). Classification of compositional data using mixture models: a case study using granulometric data. In: Computerized Modeling of Sedimentary Systems, J. Harff, W. Lemke and K. Stattegger (Eds.), Springer-Verlag, Heidelberg (Germany), ISBN 3-540-64109-2, pp. 389-400. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf
  • Español, J., C. Barceló, J. Martí, M. Osorio, S. Thió, F. Castañer, J. Forest, R. Garcia, & J. Salvi (1998). Microcalcification evaluation based on shape parameters. In: Digital Mammography. Ed. N. Karssemeijer, M. Thijssen, J. Hendriks & L. van Erning, Kluwer Academic Publishers, ISBN: 0-7923-5274-2, p. 477-478.
  • Barceló, C., V. Pawlowsky, & E. Grunsky, (1996). Some aspects of transformations of compositional data and the identification of outliers. Mathematical Geology, ISSN 0882-8121, vol. 28(4), pp. 501-518.
  • Barceló, C., V. Pawlowsky, & E. Grunsky, (1995). Classification problems of samples of finite mixtures of compositions. Mathematical Geology, ISSN 0882-8121, vol. 27, n. 1, p. 129-148.
  • Barceló, C. and V. Pawlowsky, (1994). Finite mixtures of compositional data. Science de la Terre, ISSN 0335-9255, Ser. inf., vol. 32 (2 vol.).

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: up


 

 • Projectes de recerca (Research projects)

 

Actualment vigents (Projects in course)

 

COmpositional Data Analysis and RElated meThOdS (CODA-RETOS). 

MINISTERIO ECONOMÍA Y COMPETIVIDAD (Ref: MTM2015-65016-C2-1-R (MINECO/FEDER,UE)

2016-2018

68400 Euros.

Main researchers: Dr. J.A. Martín-Fernández and G. Mateu-Figueras.

Team:  10 researchers

 

Research Group "Compositional and Spatial Analysis" (COSDA).

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Generalitat de Catalunya (Ref: 2014SGR551)

2014-2016

43000 Euros.

Main researcher: Dr. J.A. Martín-Fernández.

Team:  24 researchers

 

StatisticalMEthods in resTRICted spaceS (METRICS: MÉTODOS ESTADÍSTICOS en ESPACIOS RESTRINGIDOS). 

MINISTERIO ECONOMÍA Y COMPETIVIDAD (MTM2012-33236

2013-2015

77220 Euros. 

Main researcher: Dr. J.A. Martín-Fernández

Total researchers: 13.

 

 

Projectes conclosos (Finished projects)

 

Análisis estadístico de datos composicionales y otros datos con espacio muestral restringido.

Entidad financiadora: Dirección General de Investigación (DGI), Ministerio de Ciencia y Tecnología (Ref.: MTM2009-13272).

Investigador principal: J.A. Martín Fernández.

Otros miembros que participan: C. Barceló Vidal, J. Daunis i Estadella, G. Mateu Figueras, S. Thió Fdez. de Henestrosa, J.L. Díaz Barrero, M. Ortego, J.J. Egozcue, L. Aguilar Zuil,  J. Palarea Albadalejo, V. Pawlowsky, Jan Graffelman

Período de vigencia: 2010 – 2013.

Importe: 76.400 euros.

 

 

Análisis Coste-Efectividad del Tratamiento con Estatinas en la Prevención Primaria de Eventos Vasculares (Proyecto EPREV).

Entidad financiadora: Ministerio de Sanidad y Política Social. Convocatoria de Investigación Clínica Independiente (Ref.: EC10-84).

Investigador principal: Mª del Mar García Gil (Instituto de Investigación en Atención Primaria [IDIAP] “Jordi Gol”).

Otros miembros que participan: R. Martí, A. Ponjoan, F. Fina, J. Rodríguez, O. Solà, C. Barceló, J. Aboal, P. Solanas, F. Cordón, A. Pellicer, C. Cerezo.

Período de vigencia: 2011 – 2012.

Importe: 18.564 euros.

 

El Rol de las Estatinas en Prevención Primaria de Eventos Cardiovasculares en población con Enfermedad Renal Crónica (Proyecto ERC).

Entidad financiadora: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Convocatoria de Investigación Clínica Independiente (Ref.: EC11-349).

Investigador principal: Mª del Mar García Gil (Instituto de Investigación en Atención Primaria [IDIAP] “Jordi Gol”).

Otros miembros que participan: R. Martí, A. Ponjoan, E. Hermosilla, J. Rodríguez, O. Solà, C. Barceló, J. Aboal, P. Solanas, M. Vallès, A. Pellicer, D. Parramon, G. Coll.

Período de vigencia: 2012 – 2013.

Importe: 10.204 euros.

 

 

 

 

Modelo predictivo de riesgo de desarrollar cáncer de mama

Entidad financiadora: FIS - Instituto de Salud Carlos III (PI07/90524)

Investigador principal: Ángel X. Izquierdo Font

Otros miembros que participan: C. Barceló-Vidal, J.A. Martín-Fernández y Rafael Marcos.

Periodo de vigencia: 2008-2009.

Importe: 41.745 euros.

 

Métodos estadísticos sobre el símplex y otros espacios muestrales restringidos (MEASURE).

Entidad financiadora: Dirección General de Investigación (DGI), Ministerio de Ciencia y Tecnología (Ref.: MTM2006-03040).

Investigadora principal: Vera Pawlowsky Glahn.

Otros miembros que participan: C. Barceló Vidal, J. Daunis i Estadella, J.A. Martín Fernández, G. Mateu Figueras, S. Thió Fdez. de Henestrosa, J.L. Díaz Barrero, M. Ortego, J.J. Egozcue, L. Aguilar Zuil,  J. Palarea Albadalejo.

Período de vigencia: 2007 – 2009.

Importe: 82.244 euros.

 

Risc de desenvolupar càncer de mama a la dona catalana: model predictiu epidemiològic basat en el model de Gail.

Entidad financiadora: Universitat de Girona-Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IdIBGi-UdG-1-grct35)

Investigador principal: J.A. Martín Fernández

Otros miembros que participan: C. Barceló-Vidal, Ángel Izquierdo y Rafael Marcos.

Periodo de vigencia: 2007-2008.

Importe: 12000 euros.

 

The chemical variability at planetary surfaces. Implications for exogenic processes.

Acción integrada Hispano-Austríaca [REF:HU2005-0006].

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia.

Investigador principal: J.A. Martín Fernández.

Otros miembros que participan: C. Barceló-Vidal.

Periodo de vigencia: 2005-2007.

Importe: 6125 euros.

 

Modelado estadístico sobre el símplex.

Entidad financiadora: Dirección General de Investigación (DGI), Ministerio de Ciencia y Tecnología (Ref.: BFM2003-05640/MATE).

Investigadora principal: Vera Pawlowsky Glahn.

Otros miembros que participan: C. Barceló Vidal, J. Daunis i Estadella, J.A. Martín Fernández, G. Mateu Figueras, S. Thió Fdez. de Henestrosa, R. Tolosana Delgado. 

Período de vigencia: 1 de diciembre de 2003 - 30 de noviembre del 2006.

Importe: 56.580 euros.

 

 

Utilitat de l'espectroscòpia amb RM en el diagnòstic precoç del càncer de pròstata.

Entidad financiadora: Agència d'Avaluació i Tecnologia de Recerca Mèdiques, Generalitat de Catalunya. (Ref: 006/30/02).

Investigador principal: J. Comet Batlle.

Número total de investigadores: 5.

Otros miembros del grupo: C. Barceló Vidal y J.A. Martín Fernández.

Periodo de vigencia: 2002-2005.

Importe: 42.649 euros.

 

 

Modelización estadística sobre el símplex.

Entidad financiadora: Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica (DGESIC) del Ministerio de Educación y Cultura (Ref.: BFM2000-0540).

Investigador principal: C. Barceló Vidal.

Otros miembros que participan: J. Daunis i Estadella, J. A. Martín Fernández, G. Mateu Figueras, V. Pawlowsky Glahn, S. Thió Fernández de Henestrosa, R. Tolosana Delgado.

 Período de vigencia: 1 de diciembre de 2000 - 30 de noviembre del 2003.

Importe: 10.800 euros.

 

 

Les dades composicionals aplicades a les ciències de la terra i a l'arqueometria.

Entidad financiadora: Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya (Ref.: 2003XT 00079).

Investigadora principal: Vera Pawlowsky Glahn.

Otros miembros que participan: C. Barceló Vidal, J. Daunis i Estadella, J.A. Martín Fernández, G. Mateu Figueras, S. Thió Fdez. de Henestrosa, R. Tolosana Delgado.  Período de vigencia: 1 de noviembre 2003 - 31 de octubre 2005. Importe: 5.500 euros.

 

 

Análisis geomatemático de los componentes mayores de las volcanitas del periodo Cenozoico en Hungría.

Acción integrada Hispano-Húngara.

Entidad financiadora: Subdirección General de Relaciones Científicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Investigador principal: C. Barceló Vidal.

Otros miembros que participan: V. Pawlowsky Glahn.

Período de vigencia: 1 de enero de 2002 - 31 de diciembre del 2004. 

Importe: viajes y dietas.

 

 

Les dades composicionals aplicades a les ciències de la terra i a l'arqueometria.

Entidad financiadora: Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya (Ref.: 2001XT 00057).

Investigadora principal: V. Pawlowsky Glahn.

Otros miembros que participan: C. Barceló Vidal, J. Daunis i Estadella, J. A. Martín Fernández, G. Mateu Figueras, S. Thió Fernández de Henestrosa.

Período de vigencia: 1 de noviembre 2001 - 31 de octubre 2003.

Importe: 5.409'11 euros

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: up


 • Actes de congressos o workshops (Conferences contributions)

 

 

2015

o   Graffelman, J., Galván, I. and Barceló, C. (2015). A compositional approach to allele sharing analysis. Contribution presented at the 6th International Workshop on Compositional Data Analysis, L'Escala, Spain, 1-5 of June 2015.

o   Barceló-Vidal, C; Martín-Fernández, J.A.; Pierotti, M. - Niche indices for categorical data: a compositional approach to specialization. Proceedings of the 6th International Workshop on Compositonal Data Analysis (CoDaWork’15), l’Escala (Girona)

 

2013

o   Barceló-Vidal, C., Pierotti. M.E.R. and Martín-Fernández, J.A. (2013). Individual specialization analysis for count data. In Proceedings of the 5th International Workshop on Compositional Data Analysis (2011) K. Hron, P. Filzmoser and M. Templ (eds.) ISBN:  978-3-200-03103-6, Vorau, Austria, 4–7 June.

 

2011

  • Boix-Orri, R., and Barceló-Vidal, C. (2011). L’ús de la ressonància magnètica nuclear amb espectroscòpia per a la detecció del càncer prostàtic a la glàndula central. XVII Simposi de la Societat Catalana d'Urologia, Lleida, Spain, October 25-27.
  • Barceló-Vidal, C., Bonany, J. and Carbó, J. (2011). Compositional analysis of correlation of weather parameters with russet of 'Golden Delicious' apples. In: Proceedings of CoDaWork 2011, Sant Feliu de Guíxols, Spain, May 11-13.
  • Barceló-Vidal, C. (2010). Calculus on the simplex. In: Proceedings of the Centennial Congress of the Spanish Royal Mathematical Society.  Ávila, February 1–5. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf

 

2010

  • Barceló-Vidal, C., and Aguilar, L. (2010). Time series of proportions: a compositional approach . In: Proceedings of the 25nd International Workshop of Statistical Modelling (IWSM 2010), Glasgow, July 5-9th, p. 73-78. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf

 

2007

 

  • Martín-Fernández, J.A., Barceló-Vidal, Daunis-i-Estadella, J. (2007). La perturbación: Piedra angular del análisis de los datos composicionales. In: Proceedings of the XXX Congreso Internacional de Estadística e Investigació Operativa (SEIO), Valladolid, September 25-28, p. 117, CD-ROM, ISBN: 978-84-690-7249-3. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf
  • Martín-Fernández, J.A., Barceló-Vidal, C., Kolb, C., and Lammer, H. (2007). Compositional modelling of sediment formation at the surface of Mars. In: Proceedings of the 22nd International Workshop of Statistical Modelling (IWSM 2007), Barcelona, July 2-6, ISBN 978-84-690-5943-2, p. 431-434. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf 
  • Barceló-Vidal, C., Aguilar, L. and Martín-Fernández, J.A. (2007).Time Series of Compostional Data: A First Approach. In: Proceedings of the 22nd International Workshop of Statistical Modelling (IWSM 2007), Barcelona, July 2-6, ISBN 978-84-690-5943-2, p. 81-86. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf
  • Aguilar, L., Barceló-Vidal, C., and Larrosa, J. M. (2007).Compostional Time Series: A Review. In: Proceedings of the 56th Session of the International Statistical Institute (ISI 2007), Lisboa, August 22-29 (in press). Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf

 


 

2006

 

  • Gorelikova, N., Barceló-Vidal, C., Khanchuk, A. (2006). Comparison analysis of tin deposits from different settings using Aitchinson’s geometry. In: Proceedings of IAMG'06, XIth Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology. Liege (Belgium) Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: iconagreen

 


2003

 

  • Martín-Fernández, J. A., Pawlowsky-Glahn, V, Barceló-Vidal, C., Kovács, L. Ó. and  Kovács G. P. (2003). Major-Element Trends In Cenozoic Volcanites Of Hungary. In: Thió-Henestrosa, S. and Martín-Fernández, J.A. (Eds.), Proceedings of CODAWORK'03, The First Compositional Data Analysis Workshop,  October 15-17, Univeristy of Girona, Girona (Spain), CD-ROM, ISBN: 84-8458-111-X,  14p. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf
  • Barceló-Vidal, C. (2003). When a data set can be considered compositional? In: Thió-Henestrosa, S. and Martín-Fernández, J.A. (Eds.), Proceedings of CODAWORK'03, The First Compositional Data Analysis Workshop,  October 15-17, Univeristy of Girona, Girona (Spain), CD-ROM, ISBN: 84-8458-111-X,  1p. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf
  • Thió-Henestrosa, S, Barceló-Vidal, C., Martín-Fernández, J. A. and Pawlowsky-Glahn, V. (2003). CoDaPack. An Excel and Visual Basic Based Sotfware of Compositional Data Analysis. Current Version and Discussion for Upcoming Versions. In: Thió-Henestrosa, S. and Martín-Fernández, J.A. (Eds.), Proceedings of CODAWORK'03, The First Compositional Data Analysis Workshop,  October 15-17, Univeristy of Girona, Girona (Spain), CD-ROM, ISBN: 84-8458-111-X,  8p.
  • Martín-Fernández, J. A., Pawlowsky-Glahn, V. and Barceló-Vidal, C. (2003). Clasificación no paramétrica de datos composicionales. Libro de actas del XXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, Lleida (E).CD-ROM, p. 455-470. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf
  • Mateu-Figueras, G., Martín-Fernández, J. A., Pawlowsky-Glahn, V. and Barceló-Vidal, C. (2003). El problema del análisis estadístico de datos composicionales. Libro de actas del XXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, Lleida (E). CD-ROM, p . 480-488. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf
  • Barceló-Vidal, C., Martín-Fernández, J. A. and Pawlowsky-Glahn, V. (2003) Fundamentos matemáticos de los datos composicionales. Libro de actas del XXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, Lleida (E). CD-ROM, p . 539-561. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf
  • Barceló-Vidal, C., Daunis-Estadella, J.; Martín-Fernández, J. A., Martín-Verdejo, F., Mateu-Figueras, G. and Thió-Henestrosa, S. (2003) La Estadística y las Tecnologías de la Información y la Comunicación: Proyecto de Innovación Docente. Libro de actas del XXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, Lleida (E). CD-ROM, p . 1021-1031. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf

2002

 

  • Barceló-Vidal, C. and Martín-Fernández, J.A. (2002) Differential Calculus on the simplex. In: Terra Nostra, Proceedings of IAMG'02, 8th Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology. Germany (Berlin). vol 3, pp. 393-398. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf
  • Aitchison, J. and Barceló-Vidal, C. (2002) Compostional Processes: A Statistical Search for Understanding. In: Terra Nostra, Proceedings of IAMG'02, 8th Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology. Germany (Berlin). vol 3, pp. 381-383. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf

 


2001

 

  • Martín-Fernández, J. A., Pawlowsky-Glahn, V., Thió-Henestrosa, S. and Barceló-Vidal, C. (2001) Handling zeros in compositional data sets. In: S. Roth and A. Rüggeberg (eds.), Margins Meeting (Kiel), Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft, Heft 14, ISSN 1616-0606, ISBN 3-932537-14-9, Hannover (D), p. 130.
  • Barceló Vidal, C. & A. Gomà Nasarre (2001). Ensenyar Estadística a Catalunya: una feixuga i engrescadora experiència col·lectiva. Actes de les Jornades Europees d'Estadística. L'ensenyament i la difusió de l'estadística. Institut Balear d'Estadística, Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria, Govern de les Illes Balears, pp. 143-154.  Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf
  • Barceló-Vidal, C., J. A. Martín-Fernández, & V. Pawlowsky-Glahn (2001). Mathematical foundations for compositional data analysis. Proceedings of IAMG'01 -The Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology. CD-Rom. Cancún (México), 20 p. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf

2000

 

  • Martín-Fernández, J.A., C. Barceló-Vidal, C., & V. Pawlowsky-Glahn, (2000). Zero replacement in Compositional Data, in Advances in Data Science and Classification. Proceedings of  the 7th Conference of the International Federation of Classification Societies, University of Namur (Belgium), Ed. Kiers, H. A. L., Rasson, J. P., Groenen, P.J.F., and Schader, M., Springer-Verlag, Berlin (Germany), pp. 155-160. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf 

< 2000

 

  • Buccianti, A., V. Pawlowsky-Glahn, C. Barceló-Vidal, & E. Jarauta-Bragulat, (1999). Visualization and modeling of natural trends in ternary diagrams: a geochemical case study. In: Proceedings of IAMG'99, The Fifth Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology, Lippard, S. J., Naess, A. and Sinding-Larsen, R. (eds.), vol. 1, Tapir, Trondheim (Norway), ISBN 82-995162-2-6, pp. 139-144.
  • Pawlowsky-Glahn, V., & C. Barceló-Vidal, (1999). Confidence regions in ternary diagrams. In: Terra Nostra (Schriften der Alfred-Wegener-Stiftung), ISSN 0946-8978, vol. 99, n. 1, pp. 37-47.
  • Martín-Fernández, J.A., C. Barceló-Vidal, & V. Pawlowsky-Glahn, (1999). A Measure of Difference for Compositional Data based on measures of divergence. In Proceedings of the Fifth Annual  Conference of the International Assotiation for Mathematical Geology, Ed.  Lippard, S.J., Naess, A., and  Sinding-Larsen, R.. Trondheim (Norway), vol. 1, pp. 211-215. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf 
  • Mateu-Figueras, G., C. Barceló-Vidal, & V. Pawlowsky-Glahn, (1998). Modeling compositional data with multivariate skew-normal distributions. In: Proceedings of IAMG'98, The Fourth Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology, Eds. Buccianti, A., Nardi, G. and Potenza, R., vol. 1, De Frede Editore, Napoli (I), ISBN: 88-900308-2-8, pp. 532-537.
  • Martín, J.A., C. Barceló, C. & Pawlowsky, (1998). Critical Approach to Non-Parametric Classification of Compositional Data. In: Advances in Data Science and Classification. Proceedings of  the Sixth Conference of the International Federation of Classification Societies (IFCS'98), Università La Sapienza (Roma), Eds. Rizzi, A., Vichi, M. and Bock, H. H., Springer-Verlag, Berlin (Germany), pp. 49-56. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf 
  • Martín, J.A., C. Barceló, & V. Pawlowsky, (1998). Measures of Difference for Compositional Data and Hierarchical Clustering Methods. In: Proceedings of the Fourth Annual Conference of  the International Association for Mathematical Geology, Eds. Buccianti, A. , Nardi, G. and  Potenza, R., Naples (I), part 2, pp. 526-531. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf 
  • Martín-Fernández, J.A., C. Barceló-Vidal, & V. Pawlowsky-Glahn, (1998). Medida de diferencia de Kullback-Leibler entre datos composicionales. In: Libro de Actas del XXIV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, Ed. Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa, Almería (E), pp. 291-292. Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: pdf 
  • Martín, J.A., Barceló, C., and Pawlowsky, V. (1997). Different Classifications of the Darss Sill Data Set Based on Mixture Models for Compositional Data. In Proceedings of  the Third annual conference of the International Association for Mathematical Geology, Ed. Pawlowsky-Glahn, V., CIMNE, Barcelona (E), vol. I, 1997, pp. 151-156.
  • Barceló-Vidal, C., V. Pawlowsky-Glahn, & E. Grunsky, (1997). A critical approach to the Jensen diagram for the classification of a volcanic sequence. In: Proceedings of IAMG'97, The Third Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology, Ed. Pawlowsky-Glahn, V., vol. 1, International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), Barcelona (E), ISBN: 84-87867-98-7, p. 117-122.
  • Pawlowsky, V., R.A. Olea,, & C. Barceló, (1996). Estimation of regionalized compositions using different backtransformations. Documents of the 30th International Geological Congress, Geological Publishing House, ISBN 7-900001-00-X, (CD-ROM) pp. 4808-4808.
  • Barceló, C., V. Pawlowsky, V., & E. Grunsky, (1994). Outliers in compositional data: a first approach. Papers and extended abstracts of IAMG'94 - The First Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology, Mont Tremblant, Québec, Canadá, pp. 21-26.

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: up


Webs d'interès

 


Si voleu enviar algun comentari o suggeriment ho podeu fer a: carles.barcelo@udg.edu
Darrera actualització: 06/03/2012


Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: up