logo udg
   
  Si tens una idea pròpia o bé no tens clar quina opció escollir contacta amb el professor Francesc Castro (francesc.castro [arroba] udg.edu)
 
 
 

Herramienta visual HP-FlowProcessDesigner

Professor: Per determinar (HP) i Josep Soler.
HP-FlowProcessDesigner es una solución web interactiva de HP orientada a la gestión y control de flujos en los procesos de información. Este módulo nos servirá como herramienta web de guía visual para conocer el estado en el que se encuentra un proceso de información. Més


Computación distribuida con dispositivos móviles para la ejecución de técnicas de aprendizaje de máquinas sobre grandes cantidades de datos

Professor: David Fernández Ortega (HP), Vicente Ángel López Romero (HP) i Josep Soler.
El objetivo final es la construcción de una plataforma que permita ejecutar algoritmos de forma distribuida en dispositivos móviles, con el objeto de aprovechar los tiempos inactivos de dichos dispositivos y su capacidad de cómputo, para resolver problemas con elevada carga de CPU. Més


Directori d'allotjaments turístics per dispositius mòbils

Professor: Lluís Marzabal Sors (tutor a l’empresa HP) i Josep Soler.
L'objectiu del projecte es implementar una aplicació per mòbil i tauletes, que basant-se en les dades públiques del registre oficial de turisme de Catalunya permeti efectuar cerques d'hotels, càmpings, i allotjaments rurals per diferents paràmetres incloent la localització geogràfica. Més


Eina de suport a la docència pel disseny d'autòmats

Professor: Jaume Rigau.
L'objectiu del projecte consisteix en crear una website apta pel disseny d’autòmats finits (in)deterministes, autòmats en pila, i màquines de Turing, això com de la seva execució i possibilitats màximes de debug. Més


Xarxes de sensors sense fils i diagrames de Voronoi

Professors: Marta Fort i Toni Sellarès.
Una xarxa de sensors sense fils consta d’un conjunt de sensors autònoms que estan distribuïts en diferents localitzacions d’una regió amb l’objectiu de supervisar cooperativament determinades condicions físiques o ambientals. En aquest projecte s'usaran diagrames de Voronoi d'ordre k per analitzar aquestes xarxes, determinar zones no cobertes, valorar la importància d'un sensor i determinar les millors posicions per a un nou sensor. Més


Sistema expert d’anàlisi d’imatges d’esmalts ceràmics

Professors: Anton Bardera i Francesc Castro.
L’objectiu del projecte és desenvolupar un sistema expert que recolzi l’activitat dels ceramistes i de les indústries ceràmiques a través de la implementació d’un sistema d’aprenentatge basat en les característiques de la imatge.  Més


Envolupant convexa i aplicacions

Professor: Toni Sellarès i Marta Fort.
L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar i implementar, en paral·lel fent servir la GPU (Graphics Processing Unit), algorisme eficients per a calcular envolupants convexes i solucionar diversos tipus de multi-consultes. Més


Resolució de Problemes Combinatoris

Professor: Mateu Villaret, Miquel Bofill i Josep Suy.
L’objectiu dels projectes d'aquest tipus és el de obtenir les millors modelitzacions i eines possibles per a resoldre problemes de caire combinatori. Aquesta mena de problemes, com ara programació de tasques, confecció d'horaris, distribució de recursos, etc. tenen una complexitat computacional molt elevada. Més


Programador de plans docents per a departaments

Professor: Francesc Castro i Mateu Villaret.
L’objectiu del projecte és dissenyar una aplicació, amb una interfície amigable, que faciliti la complexa tasca d’elaborar el pla docent a nivell d'un departament per a un curs acadèmic. Més


Consultes “skyline” espaials

Professor: Toni Sellarès i Marta Fort.
L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar i implementar un algorisme eficient per a solucionar en paral•lel  consultes “skyline” en una GPU (Graphics Processing Unit). Donat un conjunt P de punts i un conjunt Q de punts de consulta al pla, una consulta “skyline”  retorna els punts de P tals que no existeix cap altre punt de P que sigui simultàniament més proper a tots els punts de Q.  Més


Implementation of Colour Appearance Models in Matlab

Professor: Alessandro Artusi.
This Project consists in the implementation of a series of colour appearance models. A colour appearance model is a model that predict how colour are perceived by the human visual system under different viewing conditions. This is usefull for several applications in computer graphics and image processing. Més


Level Set Implementation in Matlab

Professor: Alessandro Artusi.
This Project consists in the implementation of a well know techniques called Level Set method.
The advantage of the level set method is that one can perform numerical computations involving curves and surfaces on a fixed Cartesian grid without having to parameterize these objects (this is called the Eulerian approach).
This tool make easy to follow the evolution of shapes and the use of it is useful in several applications. Més


Eina per avaluar descriptors de formes 3D

Professor: Jaume Rigau.
Programació d'una plataforma per classificació de models 3D basada en descriptors que analitzen la informació de la seva geometria. Obtenció d'un ranking semàntic respecte a la comparació amb altres models (classificació per tal d'estimar quin objecte és!). Més


Aplicacions de la Informàtica a la Medicina

Professora: Imma Boada.
Per treballar amb imatges mèdiques són necessaris programes especialitzats de visualització i processament d’imatges. Aquests programes permeten detectar el volum de lesions, calcular distancies entre determinants òrgans, navegar per l’interior del pacient, reconstruir parts de l’organisme en 3D, etc. S’ofereixen diferents projectes relacionats amb el tractament de diferents malalties. Més


Aplicacions de la Informàtica en Estudis de la Carn

Professora: Imma Boada.
Actualment a traves d’imatges es pot obtenir informació de diferents característiques de la carn (per exemple la carn del porc). Per poder treballar amb aquestes informació són necessaris programes especialitzats de visualització i processament d’imatges. S’ofereixen diferents projectes relacionats amb estudis de la carn a partir de tècniques de processament i visualització d’imatges. Més


Aplicacions de gestió

Professor: Josep Soler.
Projectes finals de carrera consistents en desenvolupar aplicacions de gestió, ja sigui a partir d’una idea vostre, a iniciativa d’una empresa o bé segons els projectes disponibles en cada moment. Més


Modelatge Basat en Exemples d’Illes d’Edifici

Professor: Gustavo Patow.
L’objectiu d’aquest projecte és construir un sistema per a sintetitzar traçats urbans a partir d’exemples. El projecte proposat ha de realitzar una síntesi basada en imatges aèries per generar una ciutat completa que sigui creïble. Més


Reconeixement de patrons en estrucures arquitectòniques

Professor: Gustavo Patow.
Aquest projecte busca solucionar el problema del modelat procedural per al cas específic d’edificis i d’altres estructures arquitectòniques: combinant tècniques automàtiques amb un mínim d’intervenció manual, es vol desenvolupar un sistema que permeti carregar un model arquitectònic d’entrada, i preprocessar-lo per poder realitzar, més tard, aquest modelat basat en aquest exemple. Més


Modelat Procedural de Carrers i Elements Urbans

Professor: Gustavo Patow.
L’objectiu d’aquest projecte és definir els paràmetres i desenvolupar un sistema de construcció dels carrers, rius i zones enjardinades d’una ciutat dissenyada i construïda proceduralment. S’han d’especificar les característiques de voreres, de distribució d’arbres, de fanals, de bancs i d’altres elements estàtics. Més


Creació d'eines d'e-learning

Professor: Josep Soler
Creació d'eines i mòduls d'e-learning que es poden posar en funcionament o bé a la plataforma ACME o bé a Moodle. Més


Videojocs aplicats a medicina

Professor: Imma Boada
Aplicació de la tecnologia de videojocs en entorns mèdics (desenvolupament entorns de simulació, planificació intervencions, etc). Més


Diagrames de Voronoi respecte de distàncies temporals

Professors: Marta Fort, Toni Sellarès
L’objectiu del projecte és el disseny d’una aplicació que dibuixi el diagrama de Voronoi V(S) d’un conjunts de punts S i que permeti consultar per a qualsevol posició del mapa el punt de S des del qual el servei es farà de manera més ràpida. Més


Anàlisi de cançons utilitzant teoria de la informació

Professors: Miquel Feixas, Anton Bardera
L’objectiu del projecte és utilitzar mesures de teoria de la informació per tal d'estudiar, entre altres, les característiques de les cançons i la semblança entre elles, així com algorismes que ens permetin classificar les cançons a partir de diversos paràmetres. Més


 
 
 
 
 
Cerca personalitzada