Activitats: Seminaris

logo IMA

Seminaris al Departament

Informàtica

Matemàtica Aplicada (responsable seminaris: Jordi Ripoll)


Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada
Universitat de Girona
Campus Montilivi
E-17071 Girona
Tel: 34-972-418417
Fax: 34-972-418792
email

Darrera Modificació: 19 de Juny de 2003
Mantingut per: sistemes